Modele językowe sztucznej inteligencji w relacjach komputer człowiek z perspektywy analizy transakcyjnej

Modele językowe sztucznej inteligencji w relacjach komputer człowiek z perspektywy analizy transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.05

Słowa kluczowe:

sztuczna inteligencja, relacja człowiek-komputer, analiza tranaskcyjna, egogram, Stany Ja

Abstrakt

Koniec roku 2022 oraz rok 2023 to upublicznienie oraz upowszechnienie ogólnodostępnych, zaawansowanych modeli językowych sztucznej inteligencji. Potrafią one nie tylko porozmawiać z użytkownikiem – wyszukują i analizują informacje, tłumaczą teksty, tworzą grafiki, piszą eseje itd. Możliwych zastosowań przybywa, a modele wciąż się rozwijają i udoskonalają. Tym samym problematyka relacji człowiek-komputer weszła na nowy, nieznany do tej pory, poziom. Teraz z narzędziem można wejść w prawdziwą interakcję. Można też powiedzieć, że w rozmowie będzie ono wykazywać pewne cechy, które można by zaklasyfikować jako cechy osobowościowe.

W niniejszym artykule zaproszono kilka modeli językowych sztucznej inteligencji do eksperymentu, polegającego na wypełnieniu egogramu – narzędzia analizy transakcyjnej służącego do określenia profilu stanów Ja badanego na poziomie analizy funkcjonalnej. Uzyskane wyniki wskazują, że obecnie dostępna sztuczna inteligencja może się dać się „namówić” na udział w takim eksperymencie, potrafi odpowiedzieć na wszystkie twierdzenia egogramu i nie są to odpowiedzi przypadkowe. Na podstawie wyników da się określić profil stanów Ja sztucznej inteligencji.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Łęski - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz edukacją medialną. Pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Bibliografia

Lulek, A. (2023). iOS 18 będzie inny niż wszystkie systemy od Apple. iPhone 16 faktycznie może być rewolucją. https://android.com.pl/tech/657828-ios-18-sztuczna-inteligencja-apple-siri/. Pobrane 21.11.2023

Łęski, Z. (2016). Duch w maszynie. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Łęski, Z. (2018). Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie

Menaka, R. (2023) Role of Artifical Inteligence (AI) in Human Resource Management (HRM) in Recent Era. Shanlax International Journal of Management, vol. 11, no. 2, 2023. https://orcid.org/0009-0005-7588-3770

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Reeves, B. Nass, C. (2000). Media i ludzie. Warszawa: PIW

https://chat.openai.com

https://bard.google.com

https://bing.com

https://replika.com

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Łęski, Z. (2023). Modele językowe sztucznej inteligencji w relacjach komputer człowiek z perspektywy analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (12), 87–101. https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.05

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...