Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Czasopismo jest na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. publikowane artykuły artykuły otrzymują 70 punktów

Edukacyjna Analiza Transakcyjna z 70 punktami na liście MEiN

2021-12-01

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowany został komunikat Ministra w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zgodnie z załączonym wykazem punktacja czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna została zwiększona z dotychczasowych 20 na 70 punktów. Jest to niewątpliwy sukces całej Redakcji, ale także naszych autorów i czytelników. 

Ocena Index Copernicus i inne aktualności.

2021-11-22

Miło nam poinformować, że Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskała w wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Index Copernicus ICV 2020: 100.00. W roku wcześniejszym uzyskaliśmy 95.2, a jeszcze rok wcześniej 89.41. Wyniki te jednoznacznie wskazują na rozwój Czasopisma. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych Autorów oraz Czytelników. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za okazane nam wsparcie i zaprosić do dalszej współpracy. W chwilii obecnej jesteśmy na ostatniej prostej do zamknięcia numeru 2021.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż rolę Redaktora Naczelnego Czasopisma przejął dr Zbigniew Wieczorek, a rolę Sekretarza dr Adrianna Sarnat-Ciastko. Serdecznie dziękujemy pełniącym te funkcje do tej pory - dr Zbigniewowi Łęskiemu oraz dr Annie Pierzchale i zarazem życzymy samych sukcesów nowym prowadzącym Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna.

Nr 10 (2021)

Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 10, rok 2021

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Kontakt z Redakcją: educational.ta@ujd.edu.pl

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19

http://ujd.edu.pl

e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl

Opublikowane: 2022-03-25

Wyświetl wszystkie wydania
 
ISSN 2299-7466
e-ISSN 2658-1825
 
Prefix DOI: 
10.16926/eat