W dniu dzisiejszym na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowany został komunikat Ministra w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Zgodnie z załączonym wykazem punktacja czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna została zwiększona z dotychczasowych 20 na 70 punktów. Jest to niewątpliwy sukces całej Redakcji, ale także naszych autorów i czytelników.