Zespół redakcyjny

Zespół redakcyjny

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Katedra Badań nad Edukacją Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie

Redaktor naczelny czasopisma 
dr Zbigniew WIECZOREK

Z-ca Redaktora naczelnego
dr hab. prof UŚ Edyta WIDAWSKA

Redaktor honorowy
dr hab. prof. UJD Jarosław Jagieła

Sekretarz redakcji 
dr Adrianna Sarnat-Ciastko

Zespół redakcyjny 
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew Łęski, dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr hab. Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK, mgr Agnieszka Woś-Szymanowska

Redaktor statystyczny 
dr Jarosław Kowalski

Redaktorzy językowi 
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA, mgr Ewa Haberko

Loading...