Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Katedra Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Redaktor naczelny czasopisma 
dr Zbigniew ŁĘSKI

Redaktor honorowy
dr hab. prof. UJD Jarosław Jagieła

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma 
dr Adrianna SARNAT-CIASTKO 
Sekretarz redakcji 
dr Anna PIERZCHAŁA

Zespół redakcyjny 
dr Dorota GĘBUŚ, dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr hab. Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny 
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Redaktorzy językowi 
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Uniwersytet Wrocławski), mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)