Lista recenzentów

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta);

dr hab. prof. APS Józef Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej);

dr hab. prof. UMCS Katarzyna KLIMKOWSKA (Uniwersytet Marii Curie - Skłod owskiej w Lublinie);

prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu);

T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi);

ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO (Uniwersytet Rzeszo wski);

prof. Natalia Mykhalchuk (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina);

prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS);

prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)