Artykuły naukowe opublikowane Nr 10/2021 recenzowali (double blind):

Lista recenzentów:

dr hab. Eunika BARON-POLAŃCZYK, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski);

dr hab. prof. APS Józef BEDNAREK (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej);

doc. PhDr. et PhDr. Martin KALEJA, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě);

ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO (Uniwersytet Rzeszowski);

prof. Natalia MYKHALCHUK (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina);

dr hab. prof. UMK Dorota SIEMIENIECKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu);

prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej);

dr hab. prof. UAM Natalia WALTER (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu);

dr hab. prof. UR Marta WROŃSKA (Uniwersytet Rzeszowski);

dr hab. Ewa WYSOCKA prof. UŚ(Uniwersytet Śląski)