Lista recenzentów

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě);

dr hab. prof. APS Józef Bednarek (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej);

prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Jarosławiu);

T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi);

ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO (Uniwersytet Rzeszowski);

prof. Natalia Mykhalchuk (Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równem, Ukraina);

prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS);

prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej)