Ogłoszenia

Numer 9 (2020)

2020-02-04

W związku z publikacją elektronicznej wersji numeru 8/2019, rozpoczynamy przyjmowanie artykułów do numeru 9 (2020). Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem niniejszej strony w terminie do 30 czerwca 2020 roku.

Edukacyjna Analiza Transakcyjna jest objęta programem Wsparcie Czasopism Naukowych, co zapewnia autorom 20 punktów za publikację. W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Redakcją.

Ministerialny Program "Wsparcie dla czasopism naukowych"

2019-03-18

Miło nam poinformować, że Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskała rekomendację Zespołu doradczego do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych" i jest przewidziana do objęcia finansowaniem. Ocena recenzentów dała Czasopismu 95 punktów. Teraz czekamy na przyznanie punktacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.