Miło nam poinformować, że Edukacyjna Analiza Transakcyjna uzyskała w wyniku ewaluacji przeprowadzonej przez Index Copernicus ICV 2020: 100.00. W roku wcześniejszym uzyskaliśmy 95.2, a jeszcze rok wcześniej 89.41. Wyniki te jednoznacznie wskazują na rozwój Czasopisma. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych Autorów oraz Czytelników. Dlatego w tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim za okazane nam wsparcie i zaprosić do dalszej współpracy. W chwilii obecnej jesteśmy na ostatniej prostej do zamknięcia numeru 2021.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż rolę Redaktora Naczelnego Czasopisma przejął dr Zbigniew Wieczorek, a rolę Sekretarza dr Adrianna Sarnat-Ciastko. Serdecznie dziękujemy pełniącym te funkcje do tej pory - dr Zbigniewowi Łęskiemu oraz dr Annie Pierzchale i zarazem życzymy samych sukcesów nowym prowadzącym Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna.