Etyka publikacji

Czasopismo Edukacyjna Analiza Transakcyjna stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE - Committee on Publication Ethics), w ramach których mieszczą się procedury recenzowania zewnętrznego zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Złożone artykuły naukowe wstępnie ocenia Komitet Redakcyjny. Każdy artykuł podlega recenzji zgodnej z procedurą recenzyjną: https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/review

W czasopiśmie nie ma i w przyszłości nie będzie przypadków "ghostwriting" ani "guest autorship". W związku z tym Autorzy są zobowiązani do przedstawienia oświadczenia dotyczącego rzetelności nadesłanych prac, a w przypadku artykułów opracowanych przez kilku autorów do ujawnienia wkładu poszczególnych osób w powstanie pracy.

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy powinni upewnić się, iż wysyłany artykuł jest w pełni autorski. W przypadku wykorzystywania obcych materiałów (oraz danych), autorzy zobowiązani są do cytowania źródła. Prace nadesłane do recenzji nie powinny być publikowane w ich obecnej lub bardzo podobnej formie wcześniej, poza drukiem wstępnym w repozytorium lub jako materiał konferencyjny o ograniczonym nakładzie. Przesłanie tego samego manuskryptu jednocześnie do więcej niż jednego czasopisma stanowi nieetyczne zachowanie wydawnicze i jest niedopuszczalne.

Jeśli środki na opisywane w artykule badania pozyskane zostały przez autora z zewnętrznych źródeł należy zamieścić o tym odpowiednią informację.

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Czasopismo wykorzystuje schematy Committee on Publication Ethics (COPE), dostępne na stronie https://publicationethics.org/resources/flowcharts

System antyplagiatowy

Autorzy przedstawiają wyłącznie własne oryginalne artykuły, niepublikowane wcześniej w całości ani w istotnych częściach. Przedłożone artykuły mogą być sprawdzone przy użyciu systemu antyplagiatowego.

Otwarty dostęp (Open Access) i polityka praw autorskich

Czasopismo zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do jego treści, zgodnie z zasadą wspierania globalnej wymiany wiedzy, poprzez publiczne udostępnienie badań naukowych.

Do celów wydawniczych autorzy przekazują prawa autorskie publikacji Uniwersytetowi im. Jana Długosza. Dalej artykuł dystrybuowany jest na licencji Creative Commons Attribution License (CC-BY).

Loading...