Informacje dla czytelników

Informacje dla czytelników

Zapraszamy naszych czytelników do subskrybowania powiadomień o wydaniu czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna. Użyj linku REJESTRACJA na górze strony głównej. Dzięki temu możliwe będzie otrzymywanie pocztą elektroniczną treści każdego nowego wydania. Lista ta dodatkowo daje Czasopismu informacje o zasięgu, poziomie wsparcia lub liczbie czytelników.

Zobacz także stronę Oświadczenie o prywatności, która umożliwia czytelnikom upewnienie się, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.

Loading...