Informacje dla czytelników

Zapraszamy naszych czytelników do subskrybowania powiadomień o wydaniu tego magazynu. Użyj linku REJESTRACJA na górze głównej strony Czasopisma. Dzięki temu możliwe będzie otrzymywanie pocztą elektroniczną treści każdego nowego wydania czasopisma. Lista ta dodatkowo daje Czasopismu informacje o zasięgu, poziomie wsparcia lub liczbie czytelników.

Zobacz także stronę Oświadczenie o prywatności, która umożliwia czytelnikom upewnienie się, że ich nazwisko i adres e-mail nie będą wykorzystywane do innych celów.