Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do jego treści. Artykuły są dystrybuowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC-BY).