O czasopiśmie

Czasopismo „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” dedykowane jest pedagogom, nauczycielom, psychologom i wszystkim osobom korzystającym z założeń analizy transakcyjnej czy to w życiu zawodowym, czy prywatnym. Może także stać się inspiracją dla tych, którzy dopiero zetknęli się z koncepcją E. Berne'a, ale zaczynają dostrzegać jej potencjał.

Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2012 roku. Ideą przewodnią przyświecającą Zespołowi Redakcyjnemu w trakcie opracowywania ram tematycznych pisma było stworzenie periodyku uwzględniającego szerokie perspektywy analizy transakcyjnej dla teoretycznych rozważań, ale przede wszystkim praktyki edukacyjnej. Oznacza to, że celem czasopisma jest wymiana myśli i poglądów w zakresie:

 

Zapraszamy do współpracy osoby w różnym stopniu związane z koncepcją analizy transakcyjnej. Publikowane artykuły znaleźć się mogą w następujących działach:

Zachęcamy również do współpracy autorów nie związanych wprawdzie z analiza transakcyjną, ale podejmujący tematy na szerokim polu zagadnień edukacyjnych i korespondujących w jakimś stopniu z edukacyjną analizą transakcyjną. Mogą to być przykładowe poniższe tematy powiązane w jakimś stopniu z problematyką tego czasopisma.

 

Czasopismo w 2015 roku zostało wpisane na listę B czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując 6 punktów, natomiast w roku 2019 dotało się do Mministerialnego programu "Wsparcie dla czasopism naukowych". W chwili obecnej artykuły publikowane w EAT otrzymują 70 punktów

 
ISSN 2299-7466
eISSN 2658-1825
 
Prefix DOI: 
10.16926/eat
 
 
Indeksowanie:
 
 
 
DOAJ
 
 

Index Copernicus 
 
 
 

Polska Bibliografia Naukowa (PBN)

POL-index

  

Loading...