Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy biblioteki naukowo-badawcze do umieszczenia Czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna w zbiorach czasopism elektronicznych swojej biblioteki.

Warto też podkreślić, że otwarty system wydawniczy tego czasopisma jest również odpowiedni dla bibliotek do umieszczania własnych czasopism elektronicznych, w których nauczyciele i badacze uczestniczą w edycji (więcej informacji można znaleźć w Open Journal Systems).