• Nr 8 (2019)

  Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 8, rok 2019

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

  Kontakt z Redakcją: educational.ta@ujd.edu.pl

  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

  42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

  tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19

  http://ujd.edu.pl

  e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl

 • Edukacyjna Analiza Transakcyjna - okładka nr 7/2018 Nr 7 (2018)

  Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 7/2018

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

  Kontakt z Redakcją: educational.ta@ujd.edu.pl


  Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego
  Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
  tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 ujd.edu.pl
  e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl
  Objętość: 16 ark. wyd

 • Nr 6 (2017)

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej; Instytut Pedagogiki
  Zakład Psychoprofilaktyki, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

  Lista recenzentów
  dr hab. prof. UMCS Katarzyna KLIMKOWSKA (Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie); prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu); T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi); ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO(Uniwersytet Rzeszowski); prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS); prof. dr hab. prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej); prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

  Redaktor naczelny
  dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

  Zastępca redaktora naczelnegodr Adrianna SARNAT-CIASTKO

  Zespół redakcyjny
  dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

  Redaktor statystyczny
  dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

  Redaktorzy językowi
  dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

  Sekretarz redakcji
  dr Anna PIERZCHAŁA

  Rada Naukowa
  prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyryla
  i Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. L.D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka), prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. zw. dr hab.Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, prof. dr hab. Iurij PELEKH (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Doc. PhDr. AlenaPETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMKToruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), ks. dr AntoniTOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), prof. dr Adnan TUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina), dr hab. prof. UŚ Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski), prof. zw. dr hab. Adam A. ZYCH (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu).

 • Nr 5 (2016)

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy TransakcyjnejInstytut Pedagogiki
  Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

  Lista recenzentów
  prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS), prof. dr hab.
  T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi), ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO (Uniwersytet Rzeszowski), prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu), prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

  Redaktor naczelny
  dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

  Zastępca redaktora naczelnegodr Adrianna SARNAT-CIASTKO

  Zespół redakcyjny
  dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

  Redaktor statystyczny
  dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

  Redaktorzy językowi
  dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

  Sekretarz redakcji
  dr Anna PIERZCHAŁA

  Rada Naukowa
  prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyrylai Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. L.D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka), prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. zw. drhab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psycholo- gii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, prof. dr hab. Iurii PELEKH (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Doc. PhDr.Alena PETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział Filozoficzny Uniwer-sytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatia- num w Krakowie), ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), prof. dr AdnanTUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina), dr hab. prof. UŚ Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski)

 • Nr 4 (2015)

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy TransakcyjnejInstytut Pedagogiki
  Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

  Lista recenzentów
  prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie), prof. dr hab. Tatiana A. ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii, Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

  Redaktor naczelny
  dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

  Zespół redakcyjny
  dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,
  dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

  Redaktor statystyczny
  dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

  Redaktorzy językowi
  dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

  Sekretarze redakcji
  dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO

  Rada Naukowa
  prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyrylai Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. Larysa D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka),prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy
  w Sopocie), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, Doc. PhDr. AlenaPETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział FilozoficznyUniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (AkademiaPedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. MarianŚNIEŻYŃSKI, Akademia Ignatianum w Krakowie, ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), dr hab. Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski),
  prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW).

 • Nr 3 (2014)

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy TransakcyjnejInstytut Pedagogiki
  Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

  Lista recenzentów
  prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie), prof. dr hab. Tatiana A. ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii, Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

  Redaktor naczelny
  dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

  Zespół redakcyjny
  dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,
  dr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

  Redaktor statystyczny
  dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

  Redaktorzy językowi
  dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

  Sekretarze redakcji
  dr Anna PIERZCHAŁA, dr Adrianna SARNAT-CIASTKO

  Rada Naukowa
  prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyrylai Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. Larysa D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka),prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
  na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy
  w Sopocie), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, Doc. PhDr. AlenaPETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział FilozoficznyUniwersytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (AkademiaPedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. MarianŚNIEŻYŃSKI, Akademia Ignatianum w Krakowie, ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), dr hab. Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski),
  prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW).

 • Nr 2 (2013)

  Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

  Korekta Dariusz JAWORSKI

  Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

  Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

  PISMO RECENZOWANE
  Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa
  Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

  © Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2013

  ISBN 978-83-7455-394-0 ISSN 2299-7466

  Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 www.ajd.czest.pl
  e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl Objętość: 8,5 ark. wyd.

 • Nr 1 (2012)

  Edukacyjna Analiza Transakcyjna - nr 1

  Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki
  Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

  Recenzenci
  Prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) Prof. dr Tatiana Andrejewna ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Inżynieryjnej BNTU w Mińsku)

  Redaktor naczelny
  dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

  Zespół redakcyjny
  dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Sylwia KITA, dr Anna PIERZCHAŁA, mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

  Redaktor statystyczny
  dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

  Sekretarze redakcji
  dr Anna PIERZCHAŁA, mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO

  Rada Naukowa
  prof. dr hab. Larysa Dymitrowna GŁAZYRINA (Białoruski Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka w Mińsku), dr hab., prof. AJD Andrzej GOFRON,
  prof. dr Tatiana Andrejewna ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Inżynieryjnej BNTU w Mińsku), prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni), dr hab., prof. UMCS Dorota PANKOWSKA,
  prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),

  prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń)