Nr 5 (2016)

					Pokaż  Nr 5 (2016)

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy TransakcyjnejInstytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Lista recenzentów
prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Uniwersytet SWPS), prof. dr hab.
T.A. ŁAPATIK (Akademia Kształcenia Ustawicznego w Mińsku, Republika Białorusi), ks. dr hab. prof. UR Janusz MIĄSO (Uniwersytet Rzeszowski), prof. nadzw. dr hab. Czesław LEWICKI (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu), prof. zw. dr hab. Bogusław ŚLIWERSKI (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej), prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW)

Redaktor naczelny
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

Zastępca redaktora naczelnegodr Adrianna SARNAT-CIASTKO

Zespół redakcyjny
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Anna PIERZCHAŁA,dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Redaktorzy językowi
dr Krystyna ŁĘSKA-CHABROWSKA (Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie),mgr Ewa PALKA (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Sekretarz redakcji
dr Anna PIERZCHAŁA

Rada Naukowa
prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Świętych Cyrylai Metodego w Trnawie), prof. zw. dr hab. L.D. GŁAZYRINA (Katedra Pedagogiki Przedszkolnej, Białoruski Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet im. Maksyma Tanka), prof. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie), prof. zw. drhab. Lidia GRZESIUK (Katedra Psychopatologii i Psychoterapii na Wydziale Psycholo- gii Uniwersytetu Warszawskiego), dr hab. Dorota PANKOWSKA, prof. UMCS, prof. dr hab. Iurii PELEKH (Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny), Doc. PhDr.Alena PETROVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), Doc. PhDr. Irena PLEVOVÁ, Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń), prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Wydział Filozoficzny Uniwer-sytetu w Nowym Sadzie), prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatia- num w Krakowie), ks. dr Antoni TOMKIEWICZ (KUL w Lublinie), prof. dr AdnanTUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina), dr hab. prof. UŚ Ewa WYSOCKA (Uniwersytet Śląski)

Opublikowane: 2017-05-15

Loading...