Rola psychoterapeuty w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy szkolnej

Main Article Content

Włodzimierz Świątek, mgr

Abstrakt
In the article the author attempts to describe the role of the psychotherapist within the context of therapy with victims and perpetrators of school violence. Basing his argumentation on two characteristic case studies regarding the behaviour of victims and perpetrators of this kind of vio- lence, the author provides examples of various behaviours, emotions, feelings and reactions expe- rienced by them. Particular attention is given to the analysis of the abuse-related trauma and con- flicts and the search for effective copying or preventive strategies. Two case studies are an im- portant part of the article, as they offer a practical illustration of how a therapist can help and sup- port the clients who want to cope with the abuse-related trauma. The analysis of the case studies allows the reader to investigate practical aspects of the search for effective solutions which may help both victims and abusers. The premises examined in the article are well-documented in light of cited research, where detailed descriptions may be found in the extensive overview of relevant subject literature.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świątek, W. (2016). Rola psychoterapeuty w pracy z ofiarami i sprawcami przemocy szkolnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 42-72. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.04
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Włodzimierz Świątek, mgr, Uniwersytet SWPS

psycholog, psychoterapeuta, trener, coach i facyli- tator. Prowadzi szkolenia i warsztaty rozwojowe z zakresu rozwijania umie-jętności przywódczych (dla liderów różnych szczebli), rozwijania kreatyw-ności i innowacyjności, budowania i rozwoju zespołów, efektywnej komuni-kacji i rozwiązywania konfliktów, facylitacji procesów grupowych dla ze-społów. Wspiera także rozwój menedżerów i liderów oraz ich zespołów po- przez sesje coachingowe (executive coaching, team coaching). Prowadzi„miękki” mentoring dla początkujących przedsiębiorców (tzw. Startup men- toring). Uczestniczył w międzynarodowym szkoleniu trenerów „The Role of the Facilitator” prowadzonym pod patronatem Impact International orazLancaster University (Anglia, 2005). Przez 12 lat był wykładowcą w trzechuczelniach: Szkole Wyższej Psychologii Społecznej Warszawie (obecnie Uniwersytet SWPS), Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Zarządzania),Warsaw Executive Master of Business Administration (WEMBA) w SzkoleGłównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Carlson School of Ma-nagement University of Minnesota, USA. Obecnie jest wykładowcą w szko-le Biznesu Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia w ramach modułu „Personel Development Programme”. Uzyskał tytuł Practitioner Co- ach Diploma w Noble Manhattan Coaching (Oxford, Anglia) i posiada akre-dytację International Institute of Coaching & Mentoring oraz status superwi-zora i mentor coacha NMC w skali międzynarodowej