Kontakt

Kontakt

ul. Waszyngtona 4/8
42-200 Częstochowa
Polska

Główna osoba do kontaktu

Zespół Badawczy Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Wsparcie techniczne

zbl
Loading...