Prof. PaedDr. Ján DANEK, CSc. (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Trnawie),

 Prof. Dr. Bernd-Joachim Ertelt (University of Mannheim),

Prof. Richard Erskine (Deusto University, Bilbao, Hiszpania )

prof. zw. dr hab. Stanisław GAŁKOWSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),

prof. zw. dr hab. Lidia GRZESIUK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego),

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta);

prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě),  

dr hab. prof. UMCS Dorota PANKOWSKA,

prof. dr hab. Iurij PELEKH ( Rówieński Państwowy Uniwersytet Humanistyczny),

Doc. PhDr. Alena PETROVÁ , Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu ),

Doc. PhDr. Irena PLEVOV Á , Ph.D. (Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu ),

prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),

prof. dr Zoroslav SPEVÁK (Uniwersytet w Nowym Sadzie),

prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),

ks. dr Antoni TOMKIEWICZ ( Katolicki Uniwersytet Lubelski),

prof. dr Adnan TUFEKČIĆ (University of Tuzla, Bośnia i Hercegowina),

prof. zw. dr hab. Adam A. ZYCH (Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu)