Informacje dla autorów

Czy jest Pan(i) zaintersowany(a) zgłoszeniem tekstu do Czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna? Rekomendujemy zapoznanie się z zawartością strony O czasopiśmie, na której zamieszczone są zasady czasopisma oraz Instrukcja dla autorów. Teksty publikowane w Edukacyjnej Analizie Transakcyjnej otrzymują 70 punktów.

Autor musi zarejestrować się na stronie czasopisma, zanim rozpocznie proces recenzji lub zalogować się, jeżeli posiada już konto w systemie.

Proces zgłoszenia tekstu składa się z pięciu kroków.