Edukacyjna Analiza Transakcyjna, nr 7/2018

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej

Kontakt z Redakcją: educational.ta@ujd.edu.pl


Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8
tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 ujd.edu.pl
e-mail: wydawnictwo@ujd.edu.pl
Objętość: 16 ark. wyd

Opublikowane: 2019-04-15

Terapia Pisania Ról

Jarosław Jagieła, dr hab. prof. UJD

265-273