Rodzaje transakcji pomiędzy asystentami rodziny a klientami

Main Article Content

Izabela Krasiejko, dr hab. prof. UJD

Abstrakt
Głównym zadaniem asystenta rodziny jest wspieranie jej w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz pomoc w polepszeniu standardu życia tak, aby środowisko wychowawcze rodzin sprzyjało prawidłowemu rozwojowi dzieci. Wiąże się to często z poszukiwaniem rozwiązań trudnych sytuacji życiowych oraz motywowaniem do konstruktywnych zmian. Asystent rodziny powinien prowadzić z klientem dialog w taki sposób, aby wytwarzać relację współpracy i chęć do działania na rzecz domu i rodziny. Celem niniejszego artykułu jest określenie, jakie transakcje zachodzą pomiędzy asystentami rodziny a klientami. Wykorzystałam model stanów Ja do analizy sekwencji transakcji.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Krasiejko, I. (2018). Rodzaje transakcji pomiędzy asystentami rodziny a klientami. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 119-131. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.08
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach
Biogram autora

Izabela Krasiejko, dr hab. prof. UJD, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Profesor w Zakładzie Psychoprofilaktyki UJD w Częstochowie, superwizor i doradca metodyczny asystentów rodziny, konsultant Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (szkolenie zaawansowane), autorka wielu publikacji naukowych, w tym rekomendacji metodycznych i organizacyjnych w zakresie asystenturyrodziny (na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).