Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych

Main Article Content

Anna Pierzchała, dr
https://orcid.org/0000-0001-9529-5398

Abstrakt
Transactional analysis is not the first case of trying to use the assumptions of a psychothera- peutic conception on the educational ground. The article presents the main theses of educational transactional analysis in relation to other psychotherapy-inspired schools – psychoanalytic peda- gogy and pedagogy based on the assumptions of existential-humanistic approach.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pierzchała, A. (2012). Edukacyjna analiza transakcyjna a inne nurty pedagogiczne wyrosłe na gruncie koncepcji psychoterapeutycznych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 31–48. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/6
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Anna Pierzchała, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

asystent w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Jest peda- gogiem i certyfikowanym terapeutą pedagogicznym, ukończyła studia na Wy- dziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierun- kach pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna oraz poradnictwo zawodowe, a także podyplomowe studia z zakresu terapii pedagogicznej ucznia z dysleksją, ADHD i Zaburzeniami Zachowania oraz posiada licencję instruktora technik pracy intelektualnej. Jest autorką kilkunastu artykułów naukowych. Jej główne zainteresowania to: terapia pedagogiczna i edukacyjna analiza transakcyjna. Jej rozprawa doktorska dotyczyła pasywności szkolnej w ujęciu analizy transakcyjnej.