Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły

Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.06

Słowa kluczowe:

zakazy skryptowe, nakazy skryptowe, nadadaptacja, głody, autonomia

Abstrakt

W artykule podjęto próbę spojrzenia na ukryty program szkoły z perspektywy analizy transakcyjnej. Dominująca w szkole kultura nauczania, ścisła realizacja podstawy programowej, testowanie i sprawdzanie wyników uzyskiwanych przez uczniów (a nie tego, czego faktycznie się nauczyli, jakie umiejętności zdobyli, jakie postawy ukształtowali) są niezaprzeczalnie istotnymi elementami ukrytego programu edukacji. Wydaje się, że w analizie tego aspektu funkcjonowania szkoły wykorzystać można koncepcję skryptu, szczególnie w obszarze funkcjonujących w szkole nakazów i zakazów.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Anna Pierzchała, dr - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,pracownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstocho-wie, członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalności edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Pierzchała, A. (2017). Transakcyjne zakazy i nakazy skryptowe w ukrytym programie szkoły. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 107–117. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.06

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...