I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka”

Abstrakt

Sprawozdanie z Konferencji

Biogram autora

Anna Pierzchała, dr, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,pracownik Instytutu Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, członek działającego na Wydziale Pedagogicznym AJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystywania założeń koncepcji analizy transakcyjnej na gruncie działalnościedukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD orazzaburzeniami zachowania.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Pierzchała, A. (2017). I Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa „Edukacja – Analiza – Transakcje. Teoria i Praktyka”. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 333-336. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.19
Dział
Sprawozdania