Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Charakterystyka programu Uniwersytet Małego Profesora

Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Charakterystyka programu Uniwersytet Małego Profesora

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.01

Słowa kluczowe:

edukacyjna analiza transakcyjna, umiejętności społeczne, autonomia, pasywność

Abstrakt

W artykule przedstawiono charakterystykę programu Uniwersytet Małego Profesora, którego celem jest wspieranie rozwoju kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Założenia programu oparto o konstrukty teoretyczne analizy transakcyjnej. Naczelnym celem programu jest rozwijanie autonomii w funkcjonowaniu uczestników oraz zapobieganie stosowania przez nich strategii pasywnych zgodnie z rozumieniem AT. W tekście zaprezentowano teoretyczny fundament projektu, jego praktyczną realizację a także ogólną analizę ewaluacyjną pierwszego cyklu spotkań.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Anna Pierzchała - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pracownik Katedry Badań nad Edukacją Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, członek działającego na Wydziale Nauk Społecznych UJD Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej, certyfikowany terapeuta pedagogiczny. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół możliwości wykorzystywania założeń koncepcji analizytransakcyjnej na gruncie działalności edukacyjnej oraz terapii pedagogicznej uczniów z dysleksją, ADHD oraz zaburzeniami zachowania.

Bibliografia

Barrow, G. (2007). Wonderful World, Beautiful People: Reframing transactional analysis as positive psychology. Transactional Analysis Journal, 37, 206– 209, http://dx.doi.org/10.1177/036215370703700304.

Barrow, G. (2016). Educational Transactional Analysis. Underpinning assump- tions, principles and philosophy. W: Barrow, G., Nawton, T. (eds.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice (s. 14–28). New York: Routledge.

Barrow, G., Nawton, T. (eds.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice. New York: Routledge.

Bellah, R.N. (2011). Religion in Human Evolution: From the Paleolithic to the Axial Age. Cambridge: Belknap Press.

Berne, E. (1994). W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

Berne, E. (2005). Dzień dobry... i co dalej? Poznań: REBIS.

Emmerton, N., Newton, T. (2004). The Journey of Educational Transactional Analysis from Beginnings to the Present. Transactional Analysis Journal, 34 (3), 283–291, http://dx.doi.org/10.1177/036215370403400314.

Erskine, R.G. (2002). Relational Needs. EATA Newsletter, 73, 5–9.

Ilg, F.L, Ames, L.B., Baker S.M. (2007). Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

James, M., Jongeward, D. (2003). Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień. Poznań: REBIS.

Miljkovic, N. (2016). Relational needs in education. W: Barrow, G., Nawton, T. (eds.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice (s. 68–78). New York: Routledge.

Moiso, C. (1998) Being and Belonging. The Script, 28(9), 1–7.

Newton, T. (2016). Turning to resilience and power. Metaphor and meaning in relational learning. W: Barrow, G., Nawton, T. (eds.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice (s. 29– 38). New York: Routledge.

Pierre, N. (2016). Contracting for learning. W: Barrow, G., Nawton, T. (eds.) (2016). Educational Transactional Analysis. An international guide to theory and practice (s. 123–134). New York: Routledge

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej. (English: School passivity. Diagnosis of the phenome- non from the transactional analysis point of view). Częstochowa: Wydawnic- two im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Często- chowie.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnic- twa Akademickie i Profesjonalne.

Schiff, A.W., Schiff, J.L. (1971) Passivity. Transactional Analysis Journal, 1 (1), 71–78, http://dx.doi.org/10.1177/036215377100100114.

Schiff, J., i in. (1975). Cathexis reader. New York: Harper & Row, Publisher.

Stewart, I., Joines, V. (2009). TA Today. A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham, England and Chapel Hill, North Carolina, USA: Life- space Publishing.

Temple S. (1999). Functional Fluency for Educational Transactional Analysts. Transactional Analysis Journal, 29 (3), 164–174, http://dx.doi.org/10.1177/ 036215379902900302.

Temple S. (2002). Functional Fluency. Zeitschrift für Transaktionsanalyse, 4, 251–269.

Temple S. (2004). Update On The Functional Fluency Model in Education. Tran- sactional Analysis Journal, 34 (3), 197–204, http://dx.doi.org/10.1177/ 036215370403400302.

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Pierzchała, A. (2019). Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o założenia analizy transakcyjnej. Charakterystyka programu Uniwersytet Małego Profesora. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 15–29. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.01

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...