Marzenia osób dorosłych. Pierwszy etap charakterystyki z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

Marzenia osób dorosłych. Pierwszy etap charakterystyki z wykorzystaniem analizy transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.02

Słowa kluczowe:

marzenia, kategorie marzeń, szczęście

Abstrakt

Tekst jest raportem z pierwszego etapu badań autorek dotyczących ludzkich marzeń. Celem eksploracji było stworzenie bazy dla charakterystyki marzeń z punktu widzenia koncepcji pasywności oraz uaktywniania stanów Ja w ujęciu analizy transakcyjnej. Poniższe eksploracje mają charakter jakościowy i wskazują na kategorie marzeń, a także prezentują ich dominacje w poszczególnych grupach badawczych wyłonionych ze względu na płeć, wiek czy sposób realizacji badań.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Marika Oracz - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Marika Oracz - absolwentka kierunku Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Pasjonatka analizy transakcyjnej, absolwentka kursu "Analiza transakcyjna jako koncepcja nie tylko psychoterapeutyczna". Instruktorka Zumba Fitness oraz animatorka czasu wolnego dla dzieci. W wolnym czasie pomaga osobom doświadczającym kryzysu bezdomności jako streetworkerka oraz pomaga dzieciom w trudnej sytuacji w Akademii Przyszłości.

Kinga Tworzowska - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Kinga Tworzowska - absolwentka kierunku Psychoprofilaktyka na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Pasjonatka analizy transakcyjnej, absolwentka kursu "Analiza transakcyjna jako koncepcja nie tylko psychoterapeutyczna". W wolnych chwilach udziela się w prowadzeniu warsztatów dla osób starszych oraz pracuje w pracowni psychologicznej, która specjalizuje się w prowadzeniu psychotestów dla kierowców.

Paulina Jędrczyk - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Paulina Jędrczyk - studentka trzeciego roku Psychoprofilaktyki na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie. Pasjonatka analizy transakcyjnej, absolwentka kursu "Analiza transakcyjna jako koncepcja nie tylko psychoterapeutyczna". W wolnych chwilach zajmuje się działaniami mającymi na celu zmniejszenie "hejtu" w sieci Internetowej, głównie na płaszczyźnie gier video.

Anna Pierzchała - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

Dr Anna Pierzchała – pracownik UJD od 2005 roku. Od początku swojej działalności naukowej zgłębia możliwości wykorzystania analizy transakcyjnej w edukacji. Jej rozprawa doktorska (2012) dotyczyła zjawiska pasywności szkolnej w perspektywie analizy transakcyjnej. Członkini Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, absolwentka szeregu szkoleń z zakresu analizy transakcyjnej. Koncepcję AT wykorzystuje także w praktyce edukacyjnej - jest autorką programu rozwijającego kompetencje społeczne dzieci Uniwersytet Małego Profesora. Program jest realizowany w szkole podstawowej i przedszkolu w Sosnowcu (Polska) od 2018 roku.
Dodatkowo jest terapeutką pedagogiczną w zakresie pracy z dzieckiem z dysleksją, ADHD i zaburzeniami zachowania. Posiada certyfikat tutorski. Od kilkunastu lat prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności społecznych, w tym warsztaty integracyjne, warsztaty efektywnej komunikacji, warsztaty umiejętności społeczno-wychowawczych, warsztaty technik pracy grupowej, a także szereg zajęć z zakresu terapii pedagogicznej.
Jest autorką dwóch książek (jedna we współautorstwie) i ponad 50 artykułów naukowych. Większość z nich dotyczy koncepcji analizy transakcyjnej.

Bibliografia

Adler, A. (1986). Sens Życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Baraniak, B. (2018). Marzenia, duchowość i mistrzostwo zawodowe wpisane w dążenia człowieka – pracownika do kariery zawodowej w koncepcji Tadeusza W. Nowackiego. Humanistica, 21(2), 41–62.

Czerniawska, O. (2010). Rola marzeń w życiu ludzi starszych. Rocznik Andragogiczny, 107–113.

Demetrio, D. (2006). Edukacja dorosłych. In: B. Śliwerski (ed.), Pedagogika – subdyscypliny wiedzy pedagogicznej. Vol. 3 (pp. 113–236). Gdańsk: GWP.

Estapé, M.R. (2020). Jak przyciągać dobre rzeczy. Warszawa: Wydawnictwo MUZA SA.

Kałużna-Wielobób, A. (2010). Marzenia kobiet w wieku średnim. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kałużna-Wielobób, A. (2011). Funkcje marzeń według uczennic liceum, studentek i kobiet w wieku średnim. Rocznik komisji nauk pedagogicznych, 64, 159–174.

Łęski, Z. (2018). Nowe technologie – nowe czasy – nowe pokolenia. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Majewska-Kafarowska, A. (2012). Marzenia w przestrzeni życiowej seniorów-konteksty, znaczenia. Edukacja Dorosłych, 1, 43–51.

Maxwell, J.C., (2014). Marzenie ma moc. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Moir, A., Jessel, D. (1993). Płeć mózgu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Nowacki, T. W. (2010). Świat Marzeń. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Obuchowski, K. (1993). Człowiek intencjonalny. Warszawa: PWN.

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Pierzchała, A., Sarnat-Ciastko, A. (2011). Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja. In: J. Jagieła (ed.), Analiza transakcyjna w edukacji (pp. 280–288). Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiegom Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Opublikowane

2022-12-30

Jak cytować

Oracz, M., Tworzowska, K., Jędrczyk, P., & Pierzchała, A. (2022). Marzenia osób dorosłych. Pierwszy etap charakterystyki z wykorzystaniem analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (11), 31–53. https://doi.org/10.16926/eat.2022.11.02

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...