Nr 1 (2012)

					Pokaż  Nr 1 (2012)

Edukacyjna Analiza Transakcyjna - nr 1

Pismo Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej Instytut Pedagogiki
Zakład Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Recenzenci
Prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) Prof. dr Tatiana Andrejewna ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Inżynieryjnej BNTU w Mińsku)

Redaktor naczelny
dr hab., prof. AJD Jarosław JAGIEŁA

Zespół redakcyjny
dr Dorota GĘBUŚ, dr Zbigniew ŁĘSKI, dr Sylwia KITA, dr Anna PIERZCHAŁA, mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO, dr Edyta WIDAWSKA, dr Zbigniew WIECZOREK

Redaktor statystyczny
dr Jan KOWALIK (Politechnika Częstochowska)

Sekretarze redakcji
dr Anna PIERZCHAŁA, mgr Adrianna SARNAT-CIASTKO

Rada Naukowa
prof. dr hab. Larysa Dymitrowna GŁAZYRINA (Białoruski Uniwersytet Pedagogiczny im. Maksyma Tanka w Mińsku), dr hab., prof. AJD Andrzej GOFRON,
prof. dr Tatiana Andrejewna ŁAPATIK (kierownik Katedry Pedagogiki i Psychologii Inżynieryjnej BNTU w Mińsku), prof. zw. dr hab. Bolesław NIEMIERKO (Wyższa Szkoła Morska w Gdyni), dr hab., prof. UMCS Dorota PANKOWSKA,
prof. zw. dr hab. Marian ŚNIEŻYŃSKI (Akademia Ignatianum w Krakowie),

prof. zw. dr hab. Władysław P. ZACZYŃSKI (em. prof. UW), prof. zw. dr hab. Krzysztof RUBACHA (UMK Toruń)

Opublikowane: 2013-04-22
Loading...