Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych

Main Article Content

Monika Cyrwus, mgr

Abstrakt
W analizie transakcyjnej dużo uwagi poświęca się grom psychologicznym w komunikacji interpersonalnej. Temu zagadnieniu została poświęcona praca autorki, której głównym celem było zbadanie związku między rodzajem gier małżonków a długością trwania związków. Badania zostały przeprowadzone na grupie czterdziestu par małżeńskich, przy czym połowa par żyła ze sobąw związku małżeńskim około dziesięciu lat, zaś pożycie małżeńskie drugiej po-łowy badanej grupy trwało od 11 do 30 lat.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Cyrwus, M. (2012). Gry małżeńskie jako szczególny rodzaj gier interpersonalnych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 95–96. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/14
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Monika Cyrwus, mgr

absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Kra- kowie