Psychologiczne znaki zauważenia „strouki” otrzymywane przez uczniów od nauczyciela a samoocena uczniów

Main Article Content

Justyna Kasprzyczak, mgr

Abstrakt
W świetle analizy transakcyjnej psychologiczne znaki zauważenia („głaski”, „kolczatki”) stanowią jeden z ważniejszych badań jakości relacji interpersonal- nych między nauczycielem a uczeniem. W związku z powyższym autorka podję-ła starania w kierunku zbadania wpływu znaków rozpoznania na samoocenęmłodzieży gimnazjalnej.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kasprzyczak, J. (2012). Psychologiczne znaki zauważenia „strouki” otrzymywane przez uczniów od nauczyciela a samoocena uczniów. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 93–94. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/13
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Justyna Kasprzyczak, mgr

absolwentka Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie