Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? próba porządkowania znaczeń

Main Article Content

Dorota Pankowska, dr hab.

Abstrakt
The author discusses the specificity and development of educational Transactional Analysis as a special field of applications. She also suggests distinguishing between the two terms functioning in the Polish language: “Transactional Analysis in education” and “educational Transactional Analysis”. The first notion, in her opinion, is wider, as it comprises: research on education, possi- bilities of interpreting educational reality as well as teaching and educating practice in Transac- tional Analysis perspective. The notion of “educational Transactional Analysis”, however, is re- served for practical activities of the teacher, basing on TA theory, but also considering specificity of educational work.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? próba porządkowania znaczeń. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (1), 13–30. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/5
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Dorota Pankowska, dr hab. - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

pracuje w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej w Instytucie Pedagogi- ki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Po ukończeniu studiów (pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej) przez 7 lat pracowała w lubelskich placówkach kulturalno-wychowawczych. W 1990 r. podjęła pracęna Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS, gdzie w 1998 r. uzyskała stopieńdoktora, a w 2011 r. – doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowo- -badawcze to: teoria i praktyka pedagogicznego kształcenia nauczycieli, meto- dyka pracy wychowawczej w szkole, problematyka gender w edukacji, badanie ukrytego programu szkoły, zastosowania analizy transakcyjnej w pracy nauczy- ciela. Jest autorką ok. 50 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych oraz po- zycji zwartych: Polubić szkołę. Ćwiczenia grupowe do pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa 1995 (współautorstwo z Mariolą Chomczyńską-Miliszkie- wicz); Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk 2005; Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny, GWP, Gdańsk 2005 (drugie wydanie pt. Scena- riusze godzin wychowawczych. Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk 2008) – książka ta została w 2006 r. nominowana do nagrody Edukacja XXI na 20. Targach Książki Edukacyjnej; Pedagogika dla nauczycieli w praktyce. Mate- riały metodyczne, Impuls, Kraków 2008; Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, UMCS, Lublin 2010; Praktyczne przygotowanie do zawodu na- uczyciela. Raport z analizy programów praktyk pedagogicznych. Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu, 2011; a także redaktorką dwutomowej pracy Kompe- tencje nauczyciela przedmiotów zawodowych, UMCS, Lublin 2010 (współautor- stwo z Teresą Sokołowską-Dzioba).