Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym

  • Dorota Pankowska, dr hab. prof. UMCS UMCS w Lublinie
Słowa kluczowe: edukacyjna analiza transakcyjna, stany Ja, Dorosły, społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju stanów Ja, społeczeństwo współczesne

Abstrakt

Autorka, wykorzystując koncepcję stanów Ja, dokonuje analizy warunków kształtowania się stanu Dorosłego we współczesnym społeczeństwie. Szczególną uwagę zwraca na charakterystyczne cechy kultury masowej i mediów, kontekst polityczny, środowisko rodzinne, a przede wszystkim na system edukacji. Wnioski skłaniają do konstatacji o deficycie stanu Dorosłego w różnych obszarach rzeczywistości i do refleksji nad konsekwencjami takiego stanu rzeczy zarówno dla rozwoju jednostek, jak i kondycji społeczeństwa.

Biogram autora

Dorota Pankowska, dr hab. prof. UMCS, UMCS w Lublinie

prof. UMCS w Lublinie – zatrudniona w Zakła- dzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Pedagogiki i Psycho- logii (Instytut Pedagogiki). Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacyjna analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie nauczycieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Pankowska, D. (2017). Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 49-66. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.03
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji