Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym

Main Article Content

Dorota Pankowska, dr hab. prof. UMCS

Abstrakt
Autorka, wykorzystując koncepcję stanów Ja, dokonuje analizy warunków kształtowania się stanu Dorosłego we współczesnym społeczeństwie. Szczególną uwagę zwraca na charakterystyczne cechy kultury masowej i mediów, kontekst polityczny, środowisko rodzinne, a przede wszystkim na system edukacji. Wnioski skłaniają do konstatacji o deficycie stanu Dorosłego w różnych obszarach rzeczywistości i do refleksji nad konsekwencjami takiego stanu rzeczy zarówno dla rozwoju jednostek, jak i kondycji społeczeństwa.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pankowska, D. (2017). Dokąd zmierzamy? Uwagi o deficycie Dorosłego w edukacji i życiu społecznym. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 49–66. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.03
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Dorota Pankowska, dr hab. prof. UMCS - UMCS w Lublinie

prof. UMCS w Lublinie – zatrudniona w Zakła- dzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Pedagogiki i Psycho- logii (Instytut Pedagogiki). Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacyjna analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie nauczycieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły.