Transakcyjne aspekty wulgaryzacji języka

Main Article Content

Dorota Pankowska, dr hab. prof UMCS

Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problemowi wulgaryzacji języka, który znacznie się nasilił w ostatnich kilkudziesięciu latach. Celem autorki było przyjrzenie się przekazom językowym zawierającym wulgaryzmy z perspektywy wybranych koncepcji analizy transakcyjnej. Zgromadziła materiał badawczy w postaci opisów 200 codziennych sytuacji, w których zostały użyte słowa i zwroty wulgarne. Dokonała analizy treści tych wypowiedzi (jakościowej z wykorzystaniem wskaźników ilościowych), starając się określić przede wszystkim aktywność stanów Ja nadawców w odniesieniu do funkcji stosowanych wulgaryzmów oraz ich pozycje życiowe w ujawnionych sytuacjach. Ponadto przyjrzała się wulgaryzmom jako nośnikom znaków rozpoznania i umniejszeń. Interpretacje wyników badań wskazują z jednej strony na zróżnicowany charakter wypowiedzi wulgarnych,z drugiej – na ich znaczenie dla relacji interpersonalnych i dla samego nadawcy wypowiedzi. Wnioski z przeprowadzonych analiz skłaniają do dalszych eksploracji tego pola badawczego w perspektywie analizy transakcyjnej.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pankowska, D. (2018). Transakcyjne aspekty wulgaryzacji języka. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 99-118. https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.07
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach
Biogram autora

Dorota Pankowska, dr hab. prof UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zatrudniona w Zakładzie Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii (Instytut Pedagogiki). Zainteresowania naukowo-badawcze: edukacyjna analiza transakcyjna, problematyka gender w edukacji, kształcenie nauczycieli, praca wychowawcza nauczyciela, ukryty program szkoły.