Nr 2 (2013)

					Pokaż  Nr 2 (2013)

Redaktor naczelny wydawnictwa Andrzej MISZCZAK

Korekta Dariusz JAWORSKI

Redakcja techniczna Piotr GOSPODAREK

Projekt graficzny okładki Adrianna SARNAT-CIASTKO

PISMO RECENZOWANE
Podstawową wersją periodyku jest publikacja książkowa
Czasopismo w wersji elektronicznej opublikowane jest na stronie: www.eat.ajd.czest.pl

© Copyright by Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Częstochowa 2013

ISBN 978-83-7455-394-0 ISSN 2299-7466

Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8 tel. (34) 378-43-29, faks (34) 378-43-19 www.ajd.czest.pl
e-mail: wydawnictwo@ajd.czest.pl Objętość: 8,5 ark. wyd.

Opublikowane: 2014-04-16

Loading...