Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną

Autor

Abstrakt

The article attempts to indicate similarities in the interpretation of the social reality between sociological theories and the theory of transactional analysis. This allows for the application of transactional analysis in describing a wide range of social processes. The process chosen for the analysis in this paper is social activity in the area of participating in the participatory budget.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakła- dzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej w AJD. Piętnastoletnie do-świadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętno-ści społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko ro- zumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół te- rapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainte- resowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Pobrania

Opublikowane

2013-12-17

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2013). Socjopedagogiczne implikacje analizy transakcyjnej w obszarze badań nad aktywnością społeczną. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 101–114. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/30

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...