Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej

Main Article Content

Zbigniew Wieczorek, dr
https://orcid.org/0000-0001-5239-2171

Abstrakt
The article is an attempt to build a visual model combining the analysis of personality structure, life position and time structuring. The first part of the article contains the introduction and the de- scription of utility models describing patterns of social behavior. The next part contains the de- scription of the evolution of the diagram of life positions as an example of an integrated diagnostic model. The last part describes the model, which was developed while conducting an assertiveness training and can be used in diagnosing and coaching.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek, Z. (2016). Zintegrowany model diagnostyczny w analizie transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (5), 17-27. https://doi.org/10.16926/eat.2016.05.01
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humani- stycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Posiada piętnastolet-nie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wo-kół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się no-wych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczkaskałkowa i turystyka górska.