Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data

Main Article Content

Zbigniew Wieczorek

Abstrakt

Analiza wyników badań epidemiologicznych pozwala stwierdzić wzrost częstości zachorowań na depresje. Trzeba też mieć świadomość istnienia osób, które znajdują się na pograniczu depresji a także tych, którzy z różnych powodów nie będą nigdy zdiagnozowani a są osobami chorymi. Depresja znacząco obniża jakość życia chorych i ma poważne konsekwencje zdrowotne. Dodatkowo jest to poważny problem społeczny, który wiąże się ze skutkami psychologicznymi dla otoczenia chorego oraz rosnącymi kosztami leczenia depresji. Opis depresji jest złożony, wiąże się z czynnikami psychospołecznymi, pojawia się wiele modeli depresji i sposobów radzenia sobie z chorobą. Wzrost wiedzy na temat depresji może przyczynić się do wcześniejszego diagnozowania a w określonych sytuacjach do zapobiegania chorobie. Model depresji przedstawiony w teorii analizy transakcyjnej jest przydatny w opisie i zrozumieniu problemów depresyjnych. Specyficzny język analiz transakcyjnej przydatny jest w procesie edukacyjnym, pozwala też na analizę zjawiska poprzez rozpoznawanie specyficznych zachowań i wypowiedzi. Język ten można wykorzystać w analizie mediów społecznościowych, które od pewnego czasu są odbiciem problemów realnego życia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek, Z. (2019). Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 91-115. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.07
Dział
Raporty z badań
Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Badań nad Edukacją UJD w Częstochowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Bibliografia

Benelli, E., Revello, B., Piccirillo, C., Mazzetti, M., Calvo, V., Palmieri, A., Sam- bin, M., Widdowson, M. (2016a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Sara’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 7 (1), 3–18, https://doi.org/10.29044/v7i1p3.

Benelli, E., Scottà, F., Barreca, S., Palmieri, A., Calvo, V., De Rénoche, G., Colussi, S., Sambin, M., Widdowson, M. (2016b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Penelope’. Inter- national Journal of Transactional Analysis Research, 7 (1), 19–34, https://doi.org/10.29044/v7i1p19.

Benelli, E., Boschetti, D., Piccirillo, C., Quagliotti, L., Calvo, V., Palmieri, A., Sambin, M., Widdowson, M. (2016c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Luisa’. International Journal of Transactional Analysis Research, 7 (1), 35–50, https://doi.org/ 10.29044/v7i1p35.

Benelli, E., Moretti, E. Cavallero, G.C.., Greco, G., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Widdowson, M.D.J. (2017a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Anna’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 3–20, https://doi.org/10.29044/v8i1p3.

Benelli, E., Filanti, S., Musso, R., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Widdowson, M.D.J. (2017b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Caterina’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 21–38, https://doi.org/ 10.29044/v8i1p21.

Benelli, E., Bergamaschi, M., Capoferri, C., Morena, S., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M., Spinelli, M., Widdowson, M. (2017c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Deborah’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 8 (1), 39–58, https://doi.org/10.29044/v8i1p39.

Benelli, E., Procacci, M.A., Fornaro, A., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M. (2018a). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Giorgio’. International Journal of Transac- tional Analysis Research & Practice, 9 (2), 3–22, https://doi.org/10.29044/ v9i2p3.

Benelli, E., Gentilesca, G., Boschetti, D., Piccirillo, C., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieri, A., Zanchetta, M. (2018b). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic SingleCase Efficacy Design Study – ‘Sergio’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 9 (2), 23–41, https://doi.org/ 10.29044/v9i2p23.

Benelli, E., Vulpiani, F., Cavallero, G.C., Calvo, V., Mannarini, S., Palmieriand, A., Zanchetta, M. (2018c). TA Treatment of Depression: A Hermeneutic Single Case Efficacy Design Study – ‘Beatrice’. International Journal of Trans- actional Analysis Research & Practice, 9 (1), 42–63, https://doi.org/10.29044/v9i2p42.

Booth, L. (2007). Observations and reflections of communication in health care – could Transactional Analysis be used as an effective approach? Radiography, 13 (2), 135–141, https://doi.org/10.1016/j.radi.2006.01.010.

Depression and Other Common Mental Disorders. Global Health Estimates, WHO 2017.

Erskine, R.G. (2010). Life Scripts: A transactional analysis of unconscious rela- tional patterns. London: Karnac.

Gałecki, P., Święcicki, Ł. (eds.) (2015). Kryteria diagnostyczne z DSM-5 (pp. 89– 109). Issue I. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Gulda, P. (2019). Kortyzol. Warszawa: Pruszyński i S-ka.

Hammen, C. (2006). Depresja. Gdańsk: GWP.

Heitzman, J. (ed.) (2017). Zaburzenia depresyjne, DSM-5. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Jasik, K., Jaślikowska, U., Zbrojkiewicz, M., Ślusarska, B., Jasińska, M., Grzegorczyk, M., Nowicki, G. (2016). Czynniki związane z występowaniem de- presji u osób dorosłych. Przegląd systematyczny literatury polskiej w latach 2009–2014. Journal of Education, Health and Sport, 6 (4), 297–318, http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.50206.

Janczyk, J. (2016). Big Data w relacji do procesów zmian w edukacji. Dydaktyka Informatyki, 11, 100–108, http://dx.doi.org/10.15584/di.2016.11.13.

Kerr, C. (2013). TA Treatment of Emetophobia – A Systematic Case Study – ‘Peter’. International Journal of Transactional Analysis Research, 4 (2), 16–26, https://doi.org/10.29044/v4i2p16.

Michalska-Leśniewicz, M., Gruszczyński, W. (2010). Czynniki psychologiczne w depresji. Psychiatria, 7 (3), 95–103.

Murakami, M., Matsuno, T., Koike, K., Ebana, S., Hanaoka, K., Katsura, T. (2006). Transactional analysis and health promotion. International Congress Series, 1287, 164–167, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.12.055.

Minister Zdrowia, PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ, Program zapobiegania depresji w Polsce na lata 2016–2020.

Pierzchała A. (2016). Po dwóch stronach ekranu, czyli wirtualne relacje interpersonalne w perspektywie analizy transakcyjnej. World Journal of Theoretical and Applied Sciences, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej – teoria i praktyka, 1 (4), 117–128.

Radziwiłłowicz, W., Lewandowska, M. (2017). Od traumatycznych wydarzeń i dysocjacji do Ja cielesnego i objawów depresji – w poszukiwaniu syndromu autodestruktywności u młodzieży dokonującej zamierzonych samookale- czeń. Psychiatria Polska, 51 (2), 283–301, https://doi.org/10.12740/PP/ 63801.

Shirai, S. (2006). How transactional analysis can be used in terminal care. Inter- national Congress Series, 1287, 179–184, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005. 12.052.

Steiner, C. (2009). The Heart of the Matter: Love, Information and Transactional Analysis. Pleasanton, CA: TA Press.

Stuthridge, J. (2006). Inside Out: A Transactional Analysis Model of Trauma. Transactional Analysis Journal, 36 (4), 270–283, https://doi.org/10.1177/036215370603600403.

Wieczorek, Z. (2018). Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 133–159, https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.09.

Widdowson, M. (2011). Depression: A Literature Review on Diagnosis, Sub- types, Patterns of Recovery, and Psychotherapeutic Models. Transactional Analysis Journal, 41 (4), 351–364.

Widdowson, M. (2012a). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Denise’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 3 (2), 3–14, https://doi.org/10.29044/v3i2p3.

Widdowson, M. (2012b). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Tom’. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 3 (2), 15–27, https://doi.org/10.29044/v3i2p15.

Widdowson, M. (2012c). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Peter’. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 3 (1), 3–13, https://doi.org/10.29044/v4i2p16.

Widdowson, M. (2013). TA Treatment of Depression – A Hermeneutic Single- Case Efficacy Design Study – ‘Linda’ – a mixed outcome case. International Journal of Transactional Anlysis Research & Practice, 4 (2), 3–15, https://doi.org/10.29044/v4i2p3.

Widdowson, M. (2014a). Transactional Analysis Psychotherapy for a Case of Mixed Anxiety & Depression: A Pragmatic Adjudicated Case Study – ‘Alastair’. International Journal of Transactional Analysis Research & Prac- tice, 5 (2), 66–76, https://doi.org/10.29044/v5i2p66.

Widdowson, M. (2014b). Avoidance, Vicious Cycles, and Experiential Discon- firmation of Script. Two New Theoretical Concepts and One Mechanism of Change in the Psychotherapy of Depression and Anxiety. Transactional Analysis Journal, 44 (3), 194–207, http://dx.doi.org/10.1177/ 0362153714554207.

Widdowson, M. (2015). Transactional Analysis for Depression: A Step-By-Step Treatment Manual. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Wilson, S. (2006). Using transactional analysis as a psychotherapist: how to use TA in clinical situations. International Congress Series, 1287, 173–178, https://doi.org/10.1016/j.ics.2005.10.007.

Zanchetta, M., Farina, L., Morena, S., Benelli E., (2019a). TA Treatment of De- pression. A Simplified Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Giovanni’. International Journal of Transactional Analysis Research & Practice, 10 (2), 4–31, https://doi.org/10.29044/v10i2p4.

Zanchetta, M., Picco, A., Revello, B., Piccirillo, C., Benelli, E. (2019b). TA Treatment of Depression. A Simplified Hermeneutic Single-Case Efficacy Design Study – ‘Margherita’. International Journal of Transactional Analy- sis Research & Practice, 10 (2), 32–65, https://doi.org/10.29044/v10i2p32.

Żulicki, R. (2017). Potencjał big data w badaniach społecznych. Studia Socjolo- giczne, 3 (226), 175–207.

https://www.politykazdrowotna.com/48211,umieralnosc-w-polsce-najczestsze- przyczyny-zgonow. Access: 25.10.2019.