Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data

Słowa kluczowe: depresja, analiza transakcyjna, Big Data, media społecznościowe

Abstrakt

Analiza wyników badań epidemiologicznych pozwala stwierdzić wzrost częstości zachorowań na depresje. Trzeba też mieć świadomość istnienia osób, które znajdują się na pograniczu depresji a także tych, którzy z różnych powodów nie będą nigdy zdiagnozowani a są osobami chorymi. Depresja znacząco obniża jakość życia chorych i ma poważne konsekwencje zdrowotne. Dodatkowo jest to poważny problem społeczny, który wiąże się ze skutkami psychologicznymi dla otoczenia chorego oraz rosnącymi kosztami leczenia depresji. Opis depresji jest złożony, wiąże się z czynnikami psychospołecznymi, pojawia się wiele modeli depresji i sposobów radzenia sobie z chorobą. Wzrost wiedzy na temat depresji może przyczynić się do wcześniejszego diagnozowania a w określonych sytuacjach do zapobiegania chorobie. Model depresji przedstawiony w teorii analizy transakcyjnej jest przydatny w opisie i zrozumieniu problemów depresyjnych. Specyficzny język analiz transakcyjnej przydatny jest w procesie edukacyjnym, pozwala też na analizę zjawiska poprzez rozpoznawanie specyficznych zachowań i wypowiedzi. Język ten można wykorzystać w analizie mediów społecznościowych, które od pewnego czasu są odbiciem problemów realnego życia.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Badań nad Edukacją UJD w Częstochowie. Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik rożnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Wieczorek, Z. (2019). Depresja w świetle teorii analizy transakcyjnej - analiza mediów społecznościowych przy pomocy Big Data. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 91-115. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.07
Dział
Raporty z badań