Wprowadzenie

Abstrakt

Wprowadzenie do tematyki działu, ze wskazaniem na odniesienia do analizy transakcyjnej

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr, Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecz-nej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Opublikowane
2017-12-30
Jak cytować
Wieczorek, Z. (2017). Wprowadzenie. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6). Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/110
Dział
Na pograniczu dziedzin