Wprowadzenie

Main Article Content

Zbigniew Wieczorek, dr
https://orcid.org/0000-0001-5239-2171

Abstrakt

Wprowadzenie do tematyki działu, ze wskazaniem na odniesienia do analizy transakcyjnej

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wieczorek, Z. (2017). Wprowadzenie. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6). Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/110
Dział
Na pograniczu dziedzin
Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Wydział Pedagogiczny, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecz-nej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>