[rec.] Agnieszka Wróbel, Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi

[rec.] Agnieszka Wróbel, Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.10

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakła-dzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Posiada piętnastoletnie do-świadczenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętno-ści społecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko ro-zumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół te-rapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zain- teresowania pozazawodowe to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i tury-styka górska.

Pobrania

Opublikowane

2014-12-18

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2014). [rec.] Agnieszka Wróbel, Asertywność na co dzień, czyli jak żyć w zgodzie ze sobą i innymi. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (3), 159–161. https://doi.org/10.16926/eat.2014.03.10

Numer

Dział

Recenzje
Loading...