Zamki na piasku... czyli fenomen kłamstwa w perspektywie analizy transakcyjnej

Zamki na piasku... czyli fenomen kłamstwa w perspektywie analizy transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2015.04.04

Słowa kluczowe:

kłamstwo, interakcja, przewidywanie zachowań, kontakt, zaufanie

Abstrakt

The article is an attempt of showing the process of lying from the perspective of transactional analysis. Lying is understood here as an interpersonal process, which involves a liar and his vic- tim. What is important is the fact that the victim cooperates with a liar. A false vision of reality shown by the liar at some point becomes a vision of the victim. This is damaging for their current relationship, and also disrupts the functioning of the Adult ego-state. Transactional analysis can describe and explain the harm of false relational processes without focusing on the moral side of the issue.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Wieczorek, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i socjolog, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Zakła- dzie Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej. Piętnastoletnie doświad- czenie w prowadzeniu treningów asertywności oraz treningów umiejętności spo-łecznych. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianejkomunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycz-nych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Zainteresowa-nia prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka skałkowa i turystyka górska.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-20

Jak cytować

Wieczorek, Z. (2015). Zamki na piasku. czyli fenomen kłamstwa w perspektywie analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (4), 44–66. https://doi.org/10.16926/eat.2015.04.04

Numer

Dział

Na pograniczu dziedzin
Loading...