Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację?

Main Article Content

Bogusław Śliwerski, prof. dr hab.

Abstrakt
The article introduces Salman Khan’s deschooling concept and encourages further reflection on the opic. The idea of education that supports students who experience problems in traditional schools was conceived by Khan in 2004, when he was looking for a method that would protect children against the negative influence of the toxic school environment. This activity resulted in the creation of the foundations of Khan’s system, which is primarily based on online tiution di- rected at talented students. However, the Author’s considerations on Khan Academy are only a starting point for his wider reflection on the future of schools in the changing world.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwerski, B. (2013). Czy Akademia Khana zrewolucjonizuje także polską edukację?. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 15–26. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/22
Dział
Inspiracje dla edukacji
Biogram autora

Bogusław Śliwerski, prof. dr hab. - Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

profesor zwyczajny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie; czło- nek Prezydium Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2013–2016); przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (od 2011). Autor wielu podręczników i książek z zakresu pedagogiki, m.in.: Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013; Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Ofi- cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012; (red.) Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wychowania. Podręcznik akademicki, t. 4, GWP, Sopot 2010; Teore- tyczne i empiryczne podstawy samowychowania, Oficyna Wydawnicza „Im- puls”, Kraków 2010; Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, GWP, Gdańsk 2007; Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kra- ków 1993; Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1996; Jak zmieniać szkołę?, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998, i wielu innych.