Od redakcji

Main Article Content

Jarosław Jagiełą, dr hab. prof. AJD

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagiełą, J. (2013). Od redakcji. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (2), 9–12. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/20
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Jarosław Jagiełą, dr hab. prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej oraz Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedago- gicznej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w Kate- drze Psychologii Akademii „Ignatianum” w Krakowie. Autor piętnastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.