Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej

Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej

Autor

  • Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.02

Słowa kluczowe:

edukacyjna analiza transakcyjna, model strukturalny i funkcjonalny, koncepcja płynności funkcjonalnej Susanah Temple (FF), Indeks Płynności Funkcjonalnej Temple (TIFF), rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli oraz wychowawców

Abstrakt

Artykuł omawia zabiegi Servaasa van Beekuma służące graficznemu rozdzieleniu modelustrukturalnego od funkcjonalnego i ewolucję tego podejścia. W tekście przedstawiono kształtowa-nie się koncepcji płynnej funkcjonalności Susannah Temple (FF) oraz psychometryczne narzędziepomiaru noszące nazwę Indeksu Płynności Funkcjonalnej Temple (TIFF). Podkreślono znaczenie tego ujęcia dla pracy nauczycieli i wychowawców oraz podnoszenia ich samoświadomości w za-kresie rozwoju osobistego i zawodowego, a także perspektyw edukacyjnej analizy transakcyjnej.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Jagieła, J. (2017). Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 19–48. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.02

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...