Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD

Abstrakt
Artykuł omawia zabiegi Servaasa van Beekuma służące graficznemu rozdzieleniu modelustrukturalnego od funkcjonalnego i ewolucję tego podejścia. W tekście przedstawiono kształtowa-nie się koncepcji płynnej funkcjonalności Susannah Temple (FF) oraz psychometryczne narzędziepomiaru noszące nazwę Indeksu Płynności Funkcjonalnej Temple (TIFF). Podkreślono znaczenie tego ujęcia dla pracy nauczycieli i wychowawców oraz podnoszenia ich samoświadomości w za-kresie rozwoju osobistego i zawodowego, a także perspektyw edukacyjnej analizy transakcyjnej.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J. (2017). Znaczenie modelu płynności funkcjonalnej Susannah Temple (FF – Functional Fluency) dla edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 19–48. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.02
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.