Uczniowskie adaptacje osobowości, cz. I

Uczniowskie adaptacje osobowości, cz. I

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.03

Słowa kluczowe:

uczeń, schizoidalność, paranoidalność, oralność, adaptacje osobowości

Abstrakt

W trzech kolejnych artykułach ukazano przykłady uczniowskich adaptacji osobowości. Odwołując się do koncepcji analizy transakcyjnej oraz wiedzy z zakresu zaburzeń osobowości przedstawiono szereg typowych cech i zachowań, dominujących potrzeb oraz wybranych parametrów AT, a także  podano praktyczne wskazówki mogące pomóc nauczycielom i wychowawcom w rozumieniu swoich relacji z uczniami sprawiającymi kłopoty  wynikające z problemów charakterologicznych. Wskazano też sposoby działań kompensacyjnych oraz interwencji w postaci afirmacje służące zapobieganiu ujawniających się przejawów dysfunkcjonalnego rozwoju osobowości.   

Downloads

Download data is not yet available.

Bibliografia

Adams, J.R. (2009). Using Winnie the Pooh Characters to Illustrate the Transactional Analysis Ego States. Journal of Creativity in Mental Health, 4, 237–248; http://dx.doi.org/10.1080/15401380903192721.

Bradshaw, J. (2008). Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odzyskać i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko. Konstancin-Jeziorna: Wydawnictwo MEDIUM.

Car, K.B., Ellerich, P. (2015). Transactional analysis psychotherapy of mixed personality disorder. Engrami, 37(1), 83–87.

Cierpiałkowska, L., Frączek, A. (2017). Przymierze terapeutyczne w terapii zaburzeń osobowości z perspektywy analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 6, 129–144; http://dx.doi.org/10.16926/eat.2017.06.08.

Erikson, E.H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Górnicka, B. (ed.) (2017). Zaniedbywanie dziecka. Wybrane zjawiska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Hay, J. (2013). Personality Adaptations and AP3 – an Essay. Retrieved from http://www.juliehay.org/uploads/1/2/2/9/12294841/personality_adaptations__ap3_-_an_essay.pdf [Accessed on 10.12.2019].

Jagieła, J. (2013). And candles are lit in front of the school. Moja Rodzina, 2, 12–13.

Jagieła, J. (2005). Trudny uczeń w szkole. Kraków: Wydawnictwo RUBIKON.

Joines, V., Steward, I. (2002). Personality adaptations: a new guide to hu-man understanding in psychotherapy and counselling. Kegwarth and North Carolina: Lifespace Publishing and Chapel Hill.

Joines, V.S. (2011). Personality Adaptations Further Clarified. Transactional Analysis Journal, 41(1), 92–96.

Johnson, S.M. (1993). Przemiana charakterologiczna. Cud ciężkiej pracy. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.

Johnson, S.M. (1993a). Humanizowanie narcystycznego stylu. Warszawa: Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza.

Johnson, S.M. (1998). Style charakteru. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c.

Kahler, T. (2008). The Process Therapy Model. Little Rock: Taibi Kahler Asso-ciates, Inc.

Łygas H. (2021). Wiadomo, ilu Polaków żałuje rodzicielstwa. Najczęściej to osoby, które same miały trudne dzieciństwo. https://natemat.pl/365219,ile-osob-w-polsce-zaluje-ze-ma-dzieci-nie-zdecydowaliby-sie-na-dziecko# [Accessed on 03.08.2021].

Millon, T., Davis, R. (2005). Zaburzenia osobowości we współczesnym świe-cie. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psy-chologiczne.

Nowak, K. (2015). Dymensjonalne podejście do zaburzeń osobowości — osobowość w DSM-5. Psychiatria, 12(2), 99–103. In: Gaebel, J. Zielasek, G.M. Reed (2017). Zaburzenia psychiczne i behawioralne w ICD-11: kon-cepcje, metodologie oraz obecny status. Psychiatria. Polska, 51(2), 185; https://doi.org/10.12740/PP/69660.

Schűtzenberger, A.A. (2017). Psychogenealogia w praktyce. Warszawa: Wy-dawnictwo Virgo.

Shapiro, D. (1965). Neurotic Styles. New York: Basic Books.

Sztompka, P. (2007). I trust you, but... Charaktery, 9, 80–81.

Szyszka, E. (2020). Doświadczenie niesprawiedliwości w perspektywie peda-gogicznej. Narracje osób dorosłych. The research project carried out at Ignatianum University in Cracow. Research material made available to the author.

Talarowska, M., Moczulski, D., Strzelecki, D. (2021). Zaburzenia osobowości. Czy musisz coś o nich wiedzieć? Warszawa: Medical Tribune POLSKA.

Ware, P. (1983). Personality Adaptations (Doors to Therapy). Transactional Analysis Journal, 13(1), 11–19.

White, T. (2019). Attachment patterns and personality type. https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159561698269637&set=pcb.10159561698579637 [Accessed on 29.09.2021].

Woś-Szymanowska, A. What signs of recognition do you give and receive? https://analiza-transakcyjna.pl/znaki-rozpoznania/ [Accessed on 02.05.2020]

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Jagieła, J. (2023). Uczniowskie adaptacje osobowości, cz. I. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (12), 53–74. https://doi.org/10.16926/eat.2023.12.03

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...