Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *

Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2019.07.11

Słowa kluczowe:

psychologia humanistyczna, samorealizacja i samoakceptacja, terapia humanistyczna, psychologia humanistyczna w Polsce, pedagogika humanistyczna, analiza transakcyjna

Abstrakt

Artykuł prezentuje w skrótowej formie psychologię i terapię humanistyczną, czołowych jej przedstawicieli oraz sposób w jaki ujawnia się w polskiej teorii i praktyce. Wykazano związki jakie łączą tę koncepcję z analizą transakcyjną.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Jarosław Jagieła - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Autor kilkunastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Bibliografia

Brühlmeier, A. (b.r.w.). Edukacja humanistyczna. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Bugental, J.F.T. (1978). W poszukiwaniu autentyczności. W: K. Jankowski (red.). Przełom w psychologii (s. 325–340). Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Chomczyńska-Miliszkiewicz, M. (1994). Rozwijanie wrażliwości nauczycieli na problemy wychowawcze. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 89–95). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.

Ciszkowski, W. (1994). Socjoterapia terenem współdziałania pedagogów i psychologów. W: M. Łobocki (red.). Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 133–137). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Cox, R. (2013). Posłowie. Bogaty plon Abrahama Maslowa. W: A. Maslow, Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Danilewska, J. (2004). Psychologia humanistyczna a pedagogika szkolna, czyli siła „romantycznej utopii” na usługach szkoły w teorii i praktyce. W: S. Palka (red.). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych (s. 199–211). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dauber, H. (1997). Podstawy pedagogiki humanistycznej. Zintegrowane układy między terapią i polityką. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Derc, K. (1996). Doświadczenie i twórczość w koncepcji Abrahama H. Maslowa. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Drozdowski, P. (2013). Psychoterapia nie jest leczeniem z życia. W: M. We- reszka (red.), Psychoterapia to jest moja partia polityczna. Kraków: Wydawnictwo Różnica.

Flager, R. (2013). Wpływ Abrahama Maslowa. W: A. Maslow, Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Górniewicz, J., Żuchowski, J. (1994). Samorealizacja i wychowanie z inspiracji filozofii i psychologii humanistycznej. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 63–69). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Gombrowicz, W. (1988). Dziennik 1953–1956. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Greenberg, L.S., Safran J.D. (1989). Emotion in psychotherapy. American Psychologist, 44, 19–29.

Grochulska, J. (1998). Autokreacja nauczyciela w pedagogice Carla Rogersa. W: S. Wołoszyn (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 3, k. II. Kielce: Dom Wydawniczy „Strzelec”.

Harris, T.A. (1987). W zgodzie z tobą i z sobą. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Jagieła, J. (2013). Integracja osobowości jako wartość edukacyjna. Perspektywa edukacyjnej analizy transakcyjnej. W: A. Gofron, K. Motyl (red.), Podstawy edukacji. Sfera wartości i zasad – konstruowanie przedmiotu (s. 119–139). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Janowska, J. (1995). Podejście Gestalt w rozwijaniu umiejętności psychopedagogicznych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 8, 35–48.

Janowska, J. (2000). Samoaktualizacja w teorii i praktyce kształcenia nauczycieli. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Jankowski, K. (red.). (1976a). Psychologia w działaniu. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jankowski, K. (1976b). Od psychiatrii biologicznej do humanistycznej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Jankowski, K. (1978a). Przełom w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Jankowski, K. (1978b). Mój Śambhala. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Jankowski, K. (1980). Analiza transakcyjna. W: H. Wardaszko-Łyskowska (red.), Terapia grupowa w psychiatrii (s. 193–208). Warszawa: PZWL.

Jankowski, K. (2003). Hipisi. W poszukiwaniu ziemi obiecanej. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.

Jaraczewska, J.M., Adamczyk-Zientara, M. (red.). (2015). Dialog Motywujący. Praca z osobami uzależnionymi behawioralnie. Warszawa: ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury.

Kargulowa, A. (1994). Granice empatii w perspektywie nauk humanistycznych. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 35–43). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Krüger, H.H. (2005). Wprowadzenie w teorię i metody badawcze nauk o wychowaniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kubiak-Jurecka, E. (1994). Podmiotowość jako problem pedagogiczny w aspekcie kształcenia nauczycieli. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 103–108). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kwaśniewska, K. (1994). Aktywność samowychowawcza jako warunek rozwoju osobowości w psychologii humanistycznej. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 59–62). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kwiatkowska, G.E. (1995). Samorealizacja jako kategoria psychologiczno-pedagogiczna, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 8, 5–21.

Lewandowska, K. (1994). Oddziaływania twórcze i terapeutyczne w kształceniu nauczycieli. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 96–102). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Łobocki, M. (red.). (1994). Psychologia humanistyczna a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Maslow, A.H. (1986). W stronę psychologii istnienia. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.

Maslow, A.H. (2013). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mearns, D., Thorne, B. (2010). Terapia skoncentrowana na osobie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Miller, W.R., Rollnick, S. (2010). Wywiad motywacyjny. Jak przygotować ludzi do zmiany. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Milerski, B., Śliwerski, B. (red.). (2000). Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nelicki, A. (1999). „Organizmiczna” koncepcja Abrahama H. Maslowa. W: A. Gałdowa (red.), Klasyczne i współczesne koncepcje osobowości (s. 159– 175). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Niebrzydowski, L. (1976). O poznaniu i ocenie samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Obuchowski, K. (2015). Dramat Zygmunta Freuda, czyli o tym, że czasem nie- dobrze mieć rację. W: K. Obuchowski (red.), Wokół psychologii osobowości. Perspektywa kliniczna i humanistyczna. Poznań: Polskie Towarzystwo Przy- jaciół Nauki. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Orczyk, A. (2008). Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Ornstein, A.C., Hunkins, F.P. (1999). Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Palak, Z. (1995). Samoakceptacja jako jeden z czynników warunkujących funkcjonowanie jednostki. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 8, 23–32.

Rogers, C.R. (1969). Freedom to Learn. Columbus, Ohio: Charles E. Merill Publishing Company.

Rogers, C.R. (1983). Freedom to Learn for the 80’s. Colombus, Ohio: Charles E. Merill Publishing Company, A Bell and Howell Company.

Rogers, C.R. (1991). Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe. Wrocław: „The-saurus – Press”, Juniorzy Gospodarki.

Rogers, C.R. (2002). Sposób bycia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.

Rogoll, C.R. (2013). Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rosińska, Z., Matusewicz, Cz. (1982). Kierunki współczesnej psychologii, ich geneza i rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe.

Sołowiej, J. (1988). Koncepcja kształcenia C. Rogersa i E.P. Torrance’a. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Stokłosa, B. (1994). Struktura osoby jako podstawa oddziaływań wychowawczych. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 52–58). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Szasz, T. (1978). Mit choroby psychicznej. W: K. Jankowski (red.), Przełom w psychologii (s. 225–240). Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.

Śliwerski, B. (1994). Antypedagogika a psychologia humanistyczna. W: M. Ło- bocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 25–34). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Śliwerski, B. (2004). Pedagogika Gestalt. W: B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Śmierzyński, D. (1994). Animacja środowiska kulturalno-wychowawczego w świetle pedagogiki społecznej, psychologii humanistycznej i pedagogiki twórczej aktywności. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 70–75). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Śnieżek, J. (1994). Idee psychologii humanistycznej w systemie wychowawczym Janusza Korczaka. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 116–121). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tomkiewicz, A. (2013). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: R. Rogoll, Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Węgliński, A. (1994). Zasady psychologii humanistycznej a wychowanie resocjalizujące. W: M. Łobocki (red.), Psychologia humanistyczna a wychowanie (s. 122–132). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Pobrania

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Jagieła, J. (2019). Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 167–194. https://doi.org/10.16926/eat.2019.07.11

Numer

Dział

Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >> 
Loading...