Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *

Słowa kluczowe: psychologia humanistyczna, samorealizacja i samoakceptacja, terapia humanistyczna, psychologia humanistyczna w Polsce, pedagogika humanistyczna, analiza transakcyjna

Abstrakt

Artykuł prezentuje w skrótowej formie psychologię i terapię humanistyczną, czołowych jej przedstawicieli oraz sposób w jaki ujawnia się w polskiej teorii i praktyce. Wykazano związki jakie łączą tę koncepcję z analizą transakcyjną.

Biogram autora

Jarosław Jagieła, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Pedagog społeczny i terapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Autor kilkunastu książek oraz przeszło dwustu artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Jagieła, J. (2019). Psychopedagogika samorealizacji i autonomii, czyli o związkach koncepcji humanistycznych z edukacyjną analizą transakcyjną (cz. 4) *. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 167-194. https://doi.org/10.16926/eat.2019.07.11
Dział
Edukacyjna analiza transakcyjna na tle innych kierunków psychopedagogicznych