Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017)

Main Article Content

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD
Zbigniew Łęski, dr

Abstrakt

Artykuł poświęcony pamięci zmarłego 23 grudnia 2017 roku, prof. Władysława Piotra Zaczyńskiego. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich dydaktyków i metodologów pedagogiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jagieła, J., & Łęski, Z. (2017). Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 15-18. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.01
Dział
Od redakcji
Biogramy autorów

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Zbigniew Łęski, dr, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej,Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej.