Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017)

Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017)

Autor

  • Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD Akademia im. J. Długosza w Częstochowie
  • Zbigniew Łęski, dr Akademia im. J. Długosza w Częstochowie https://orcid.org/0000-0003-4145-6955

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.01

Abstrakt

Artykuł poświęcony pamięci zmarłego 23 grudnia 2017 roku, prof. Władysława Piotra Zaczyńskiego. Jednego z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych polskich dydaktyków i metodologów pedagogiki.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogramy autorów

Jarosław Jagieła, dr hab.prof. AJD - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

pedagog społeczny i psychoterapeuta. Kierownik Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnejw Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Wykładowca w KatedrzePsychopedagogiki Akademii Ignatianum w Krakowie. Redaktor naczelnyrocznika „Edukacyjna Analiza Transakcyjna” i „Biblioteki Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej”. Autor 20 książek i ponad 300 artykułów naukowych i popularnonaukowych.

Zbigniew Łęski, dr - Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej,Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Jagieła, J., & Łęski, Z. (2017). Pro memoria. Profesor Władysław Piotr Zaczyński (1930–2017). Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 15–18. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.01

Numer

Dział

Od redakcji

Inne teksty tego samego autora

<< < 1 2 3 4 5 
Loading...