Od redakcji

Main Article Content

Zbigniew Łęski, dr
https://orcid.org/0000-0003-4145-6955

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łęski, Z. (2018). Od redakcji. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (7), 9–11. Pobrano z https://czasopisma.ujd.edu.pl/index.php/EAT/article/view/389
Dział
Od redakcji
Biogram autora

Zbigniew Łęski, dr - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Redaktor Naczelny czasopisma Edukacyjna Analiza Transakcyjna

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracownik Zakładu Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej, Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym UJD w Częstochowie Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukowe oscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej.