Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?

Main Article Content

Zbigniew Łęski, dr
https://orcid.org/0000-0003-4145-6955

Abstrakt
Nowe technologie dostarczyły człowiekowi zupełnie nowych, niespotykanych wcześniej, moż- liwości w zakresie przekazywania wiadomości, pracy, komunikowania się i wielu innych. Jedno-cześnie przeprowadzone badania (również z wykorzystaniem AT) wskazują na relacyjny charakter naszego kontaktu z nimi. Pojawia się zatem pytanie – czy np. komputer to dla przeciętnego użyt-kownika wyłącznie narzędzie, czy może jednak coś więcej? Badania wskazują na tendencję do przypisywania komputerom struktury osobowości (analiza funkcjonalna), w znacznej mierze zbieżnej z osobowością użytkownika. Może powinniśmy zatem dokonywać analizy obecności no-wych mediów w naszej rzeczywistości, traktując je nie przedmiotowo, lecz jako współpracownika – specyficznego towarzysza w naszej rzeczywistości.
Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Łęski, Z. (2017). Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 119–125. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.07
Dział
Analiza transakcyjna w edukacji
Biogram autora

Zbigniew Łęski, dr - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunktw Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej,Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie ZespołuBadawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukoweoscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej.