Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?

Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.07

Słowa kluczowe:

nowe media, relacja człowiek-komputer

Abstrakt

Nowe technologie dostarczyły człowiekowi zupełnie nowych, niespotykanych wcześniej, moż- liwości w zakresie przekazywania wiadomości, pracy, komunikowania się i wielu innych. Jedno-cześnie przeprowadzone badania (również z wykorzystaniem AT) wskazują na relacyjny charakter naszego kontaktu z nimi. Pojawia się zatem pytanie – czy np. komputer to dla przeciętnego użyt-kownika wyłącznie narzędzie, czy może jednak coś więcej? Badania wskazują na tendencję do przypisywania komputerom struktury osobowości (analiza funkcjonalna), w znacznej mierze zbieżnej z osobowością użytkownika. Może powinniśmy zatem dokonywać analizy obecności no-wych mediów w naszej rzeczywistości, traktując je nie przedmiotowo, lecz jako współpracownika – specyficznego towarzysza w naszej rzeczywistości.

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Łęski, dr - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunktw Zakładzie Psychoprofilaktyki na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwent Studium Pomocy Psychologicznej,Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów oraz szeregu kursów, szkoleń i warsztatów z zakresu umiejętności społecznych. Członek działającego przy Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie ZespołuBadawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej. Zainteresowania naukoweoscylują wokół tematyki relacji pomiędzy człowiekiem a nowymi mediami – ich charakteru, rodzaju oraz jakości, z perspektywy transakcyjnej.

Pobrania

Opublikowane

2017-12-30

Jak cytować

Łęski, Z. (2017). Nowe media w społeczeństwie informacyjnym z perspektywy analizy transakcyjnej. Praca czy współpraca?. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (6), 119–125. https://doi.org/10.16926/eat.2017.06.07

Numer

Dział

Analiza transakcyjna w edukacji
Loading...