Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej

Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.06

Słowa kluczowe:

Edukacyjna analiza transakcyjna, Big Data, nowe media

Abstrakt

XXI wiek to czas dynamicznego postępu technologicznego. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na procesy edukacyjne – zarówno na płaszczyźnie potrzeb, jak i możliwości. I właśnie w tym kontekście warto przyjrzeć się co na tym polu może zaoferować analiza transakcyjna oraz możliwości jakie niesie technologia Big Data. Jak pisze D. Pankowska „Edukacyjna analiza transakcyjna aplikuje założenia analizy transakcyjnej w odniesieniu do celów edukacji, uwarunkowań jej skuteczności, metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, podejścia do problemów” (Pankowska, 212, s. 23). Cieszy się przy tym coraz to szerszym zainteresowaniem. Aby jednak podejmowane działania mogły być naprawdę skuteczne konieczna jest dokładna i wielopłaszczyznowa diagnoza rzeczywistości edukacyjnej. W tym zadaniu pomocne może okazać się wykorzystanie analizy Big Data, która „pozwala podejmować decyzje na podstawie danych, które wcześniej były niedostępne lub nieużyteczne. Dzięki zaawansowanym technikom analitycznym, […] można analizować wcześniej niewykorzystywane źródła danych niezależnie lub razem z istniejącymi i tradycyjnie dostępnymi” (Tanaś, 2019, s. 13).

Downloads

Download data is not yet available.

Biogram autora

Zbigniew Łęski - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz edukacją medialną. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Bibliografia

Andrejevic, M. (2014). The Big Data Divide. International Journal of Communication, 8, 1683–1689.

Gogołek, W. (2015). Big Data. Sieciowe źródło informacji dla edukacji. In: M. Tanaś, S. Galanciak (ed.), Cyberprzestrzeń człowiek edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia (pp. 97–103). Kraków: Impuls.

Łęski, Z. (2018). Nowa rzeczywistość – stara szkoła. Nieformalne aspekty szkolnej cyberprzestrzeni. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 574(9), 23–29. http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.8072.

Pankowska, D. (2010). Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pankowska, D. (2012). Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna? Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 1, 13–30.

Pierzchała, A. (2013). Pasywność w szkole. Częstochowa: Wydawnictwo AJD w Częstochowie.

Sarnat-Ciastko, A. (2015). Tutoring w polskiej szkole. Warszawa: Difin.

Tanaś, M. (2019). Big Data – Informatyka w metodologii nauk pedagogicznych. In: M. Tanaś, M. Kamola, R. Lange, M. Fila (eds.), Big Data w edukacji. CONTENT 1.0 – prototyp aplikacji do analizy treści Internetu (pp. 9–24). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej; NASK – Państwowy Instytut Badawczy.

Wieczorek, Z. (2018). Wykorzystanie analizy transakcyjnej w badaniach mediów społecznościowych. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 7, 133–159. http://dx.doi.org/https://doi.org/10.16926/eat.2018.07.09.

Opublikowane

2019-12-31

Jak cytować

Łęski, Z. (2019). Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna, (8), 81–88. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.06

Numer

Dział

Analiza transakcyjna na innych polach
Loading...