Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej

Słowa kluczowe: Edukacyjna analiza transakcyjna, Big Data, nowe media

Abstrakt

XXI wiek to czas dynamicznego postępu technologicznego. Zjawisko to ma bezpośredni wpływ na procesy edukacyjne – zarówno na płaszczyźnie potrzeb, jak i możliwości. I właśnie w tym kontekście warto przyjrzeć się co na tym polu może zaoferować analiza transakcyjna oraz możliwości jakie niesie technologia Big Data. Jak pisze D. Pankowska „Edukacyjna analiza transakcyjna aplikuje założenia analizy transakcyjnej w odniesieniu do celów edukacji, uwarunkowań jej skuteczności, metod pracy dydaktyczno-wychowawczej, podejścia do problemów” (Pankowska, 212, s. 23). Cieszy się przy tym coraz to szerszym zainteresowaniem. Aby jednak podejmowane działania mogły być naprawdę skuteczne konieczna jest dokładna i wielopłaszczyznowa diagnoza rzeczywistości edukacyjnej. W tym zadaniu pomocne może okazać się wykorzystanie analizy Big Data, która „pozwala podejmować decyzje na podstawie danych, które wcześniej były niedostępne lub nieużyteczne. Dzięki zaawansowanym technikom analitycznym, […] można analizować wcześniej niewykorzystywane źródła danych niezależnie lub razem z istniejącymi i tradycyjnie dostępnymi” (Tanaś, 2019, s. 13).

Biogram autora

Zbigniew Łęski, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Długosza w Częstochowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z technologią kształcenia oraz edukacją medialną. Członek Zespołu Badawczego Edukacyjnej Analizy Transakcyjnej.

Opublikowane
2019-12-31
Jak cytować
Łęski, Z. (2019). Perspektywa wykorzystania technologii BigData na potrzeby edukacyjnej analizy transakcyjnej. Edukacyjna Analiza Transakcyjna          (ISSN 2299-7466; EISSN 2658-1825), (8), 81-88. https://doi.org/10.16926/eat.2019.08.06
Dział
Analiza transakcyjna na innych polach